co zrobić jeśli ...  
abc ...  
pierwsza pomoc ...  
 
Urząd Gminy
Józefów nad Wisłą

 
ZOSP RP
 
 
 
 


 

Pierwsza pomoc ...

Jak wezwać pomoc?

Gdy potrzebujesz pomocy, możesz wezwać pomoc, dzwoniąc pod alarmowy numer 112. Pod numerem 112 zgłasza się oficer dyżurny straży pożarnej lub policji, który decyduje, jaką formę akcji ratowniczej należy podjąć i ewentualnie jakie służby wysłać do potrzebujących.

Numer ratunkowy 112 jest przewidziany głównie dla osób, które nie umieją rozpoznać zagrożenia, którego są świadkami lub uczestnikami oraz dla cudzoziemców, którzy nie znają polskich numerów alarmowych.

Należy pamiętać, aby używać go tylko w sytuacjach, gdy nie jesteśmy pewni, jaką służbę należy powiadomić lub gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wymagana jest obecność więcej niż jednej z wymienionych służb. Dobrym przykładem jest tu wypadek samochodowy, gdzie zazwyczaj jest niezbędna interwencja Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji w jednym czasie.

Jednak w przypadkach, gdy sytuacja jednoznacznie wskazuje na rodzaj zagrożenia (nagłe zagrożenie życia u chorego, pożar, czy np. kradzież, pobicie) wskazane jest przekazywanie informacji o takim zdarzeniu pod odpowiednie numery ratunkowe:

999 – pogotowie ratunkowe,
998 – straż pożarna,
997 – policja,

Dzwonienie bezpośrednio do danej służby skróci czas przyjazdu na miejsce zdarzenia.

Biorąc pod uwagę, że numer 112 łączy trzy najważniejsze służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz to, że ma służyć właściwej i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj zagrożenia nie należy wykorzystywać tego numeru do niewłaściwych i nieuzasadnionych zgłoszeń. Wszystkie połączenia trafiające na ten numer (podobnie jak w przypadku numerów 997, 998 i 999) są nagrywane wraz z identyfikacją dzwoniącego (nawet w przypadku zastrzeżenia numeru).

Dla właściwego przygotowania służb do odbierania zgłoszeń w innych językach planowane są szkolenia językowe opracowane specjalnie dla tej grupy pracowników.

Celem usprawnienia przyjmowania ewentualnych zgłoszeń alarmowych przypominamy najważniejsze informacje wymagane w takich przypadkach. Dzwoniąc pod numer alarmowy:

Postaraj się mówić spokojnie i wyraźnie, przedstaw się a następnie podaj najistotniejsze informacje:
• co się pali lub co się wydarzyło?
• co zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu, środowisku naturalnemu... ?

Następnie postaraj się odpowiedzieć na zadawane przez dyspozytora pytania np. o dokładniejszy adres, opis miejsca zdarzenia, bliższą charakterystykę zagrożenia itp...

Według nas najważniejszą rzeczą którą powinieneś podać jak najdokładniej jest dokładna lokalizacja pożaru, wypadku drogowego czy innego niebezpiecznego zdarzenia. Staraj się podać nie tylko suchy adres, ale jak najdokładniej opisać to miejsce, jednocześnie pamiętaj, że dyspozytor i ratownicy nie znają każdego człowieka w okolicy, więc raczej nie wskazane jest mówić, żeby „skręcić w lewo za domem Kowalskiego” i potem w prawo koło sklepu Nonckiewicza”. Podawaj dyspozytorowi charakterystyczne punkty topograficzne, charakterystyczne budynki, skrzyżowania, blisko których znajduje się pożar, czy wypadek.

Nie blokuj numeru 112. Dyspozytorzy skarżą się, że często ludzie nie dzwonią w sprawach, dla których ten numer powstał, lecz w cudzysłowu "umilają" im pracę głuchymi telefonami bądź "soczystymi sformułowaniami".

Przypominamy, że wykorzystywanie numerów ratunkowych w niewłaściwych celach i podawanie fałszywych informacji jest karalne oraz naraża na straty Skarb Państwa czyli każdego podatnika. Po zidentyfikowaniu sprawcy fałszywych wezwań wymagających interwencji służb ratowniczych sprawcę obciąża się kosztami wynikającymi z akcji nie wspominając już o konsekwencjach wynikających ze spowodowania zagrożenia dla zdrowia i życia np. osób ewakuowanych.

Numery alarmowe:
112 – numer alarmowy
999 – straż pożarna
998 – straż pożarna
997 – policjaPozycja boczna bezpieczna

Pozycja bezpieczna czyli boczna ustalona jest stosowana w celu zabezpieczenia nieprzytomnego poszkodowanego z zachowanymi czynnościami życiowymi (oddychania i krążenie) do czasu przybycia lekarza.Aby ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej:
1. należy oczyścić jamę ustną ratowanego z wszelkich zanieczyszczeniach, usuwając także sztuczną szczękę,
2. ręce ułożyć wzdłuż tułowia ratowanego,
3. zgiąć nogę bliższą ratownika w kolanie i stopę podsunąć pod staw kolanowy nogi wyprostowanej,
4. nogę zgiętą odepchnąć od siebie wykorzystując zasadę dźwigni tak, aby pośladki poszkodowanego uniosły się, wówczas włożyć pod pośladek rękę bliższą ratownikowi, pamiętając o wyprostowanych palcach ręki,
5. ciągnąć nogę zgiętą do siebie - ratownik powoduje przetoczenie się poszkodowanego na bok (należy to robić powoli obserwując głowę ratowanego,
6. łapiąc za nadgarstek i staw barkowy rękę, na której leży ratowany wyciągamy od ratownika,
7. odginamy głowę do tyłu, aby udrożnić drogi oddechowe,
8. rękę, która spoczywa za ratowanym zginamy w łokciu i przesuwamy jej dłoń do twarzy ratowanego
9. dłoń przy głowie układamy tak, aby głowa nie spoczywała na dłoni, a mianowicie kciuk powinien trafić pod brodę, a reszta palców przy policzku; ułożenie to powoduje niezmienną pozycję głowy,
10. nogę, która jest wyprostowania należy zgiąć w kolanie i ułożyć ją przy już zgiętej, bliżej przy ratowniku, należy sprawdzać co 2 - 3 minuty tętno i oddech.
Jest to pozycja, w której układamy, gdy poszkodowany jest nieprzytomny. Zapobiega ona blokowaniu gardła przez język i umożliwia wypływanie płynów z ust, ponieważ głowa jest nieco niżej niż reszta ciała, co zmniejsza ryzyko zadławienia się zawartością żołądka. Głowa, szyja i plecy leżą w jednej linii, podczas gdy zgięte kończyny podpierają ciało i utrzymują je w wygodnym i stabilnym położeniu. Jest to pozycja, w której możesz pozostawić nieprzytomną ofiarę, aby wezwać pomoc.
Jak bezpiecznie wyciągnąć ranną osobę z samochodu?

Ewakuacja poszkodowanych – czyli jak bezpiecznie wynieść ranną osobę z miejsca zagrażającego jego zdrowiu i życiu.

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe, oraz gdy zdrowiu i życiu poszkodowanego pozostawionego w miejscu zdarzenia zagrażają dalsze niebezpieczeństwa.

Ewakuacja poszkodowanych – czyli jak bezpiecznie wynieść ranną osobę z miejsca zagrażającego jego zdrowiu i życiu.

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe, oraz gdy zdrowiu i życiu poszkodowanego pozostawionego w miejscu zdarzenia zagrażają dalsze niebezpieczeństwa.

Warunkiem uniknięcia dodatkowych urazów u poszkodowanego, a także zabezpieczenia zdrowia ratownika jest przestrzeganie następujących zasad:
• nie wolno przesuwać poszkodowanego, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne,
• poszkodowanego przytomnego trzeba poinformować o tym, co zamierza się robić, aby umożliwić współpracę i uniknąć jego niepokoju,
• zawsze trzeba się upewnić, czy wszyscy pomocnicy wiedzą, co robić, aby współdziałanie było sprawne,
• gdy kilka osób przenosi poszkodowanego, wówczas tylko jedna wydaje polecenia.
Ewakuacji nieprzytomnego ze strefy zagrożenia lub z samochodu dokonuje się za pomocą chwytu Rautka.

Ratownik staje na lekko rozstawionych nogach za rannym.
• Tułów rannego jest zgięty nieco ku przodowi.
• Ręce ratownika przesunięte pod ramiona rannego ku przodowi chwytają (nie uszkodzone! ) przedramię pacjenta przed jego klatką piersiową.
• Nieprzytomny zostaje ostrożnie uniesiony ponad kolana ratownika.Napisał Dh Milciu


                                                                                               

Do góry

| do podrania - logo OSP Mazanów |