Urząd Gminy
Józefów nad Wisłą

 
ZOSP RP
 
 
 
 


 

Aktualności ...

Obchody rocznicowe - Bitwa pod Chruśliną – rok 1863
sierpień 2013

Uroczystości na Złotej Górze rozpoczęły się mszą świętą polową. Nabożeństwo odprawione zostało w intencji mieszkańców gminy Józefów nad Wisłą, którzy polegli w powstaniu. Po mszy delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem pułkownika Michała Heydenreicha . W uroczystościach rocznicowych brała również delegacja naszej jednostki OSP.

Największą atrakcją, która przyciągnęła kilkaset osób na Złotą Górę była rekonstrukcja bitwy powstańczej – była to żywa lekcja historii.

Wieś Chruślina – miejsce bitwy – zapisała się na kartach historii poczynając od powstań narodowych, a kończąc na działalności oddziałów partyzanckich. Z uwagi na usytuowanie na terenach pagórkowatych Chruślina stanowiła doskonałe miejsce do działań obronnych i zaczepnych.

Materiał opracowano na podstawie informacji z portalu internetowego – opolelubelskie.naszemiasto.pl

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
28 kwietnia 2013

28 kwietnia w Wilkowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze z udziałem 4 gmin z powiatu opolskiego. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej reprezentowały gminy: Józefów nad Wisłą, Łaziska, Wilków i Karczmiska, łącznie startowało 39 drużyn w tym 3 żeńskie.
Z gminy Józefów nad Wisłą udział wzięły jednostki: Basonia, Boiska-Kolonia, Chruślanki Józefowskie, Chruślina, Józefów nad Wisłą, Kaliszany-Kolonia, Mazanów, Spławy, Studnisko i Stare Boiska. Jednostka OSP w Boiskach-Kolonii do zawodów wystawiła 2 drużyny kobiecą i męską.
Zawody składały się z dwóch konkurencji – biegu sztafetowego z przeszkodami i ćwiczenia bojowego.
W pierwszej konkurencji zwyciężyła drużyna z Mazanowa, w drugiej konkurencji zwyciężyła jednostka z Józefowa nad Wisłą, natomiast w łącznej klasyfikacji I miejsce zdobyła jednostka OSP Boiska- Kolonia, II miejsce OSP Józefów nad Wisłą, III OSP Stare Boiska. Kolejne miejsca to: IV Studnisko, V OSP Mazanów, VI OSP Chruślanki Józefowskie, VII OSP Spławy, VIII OSP Basonia, IX OSP Chruślina, OSP Kaliszany-Kolonia nie ukończyła zadania.
Najlepsze drużyny otrzymały puchary, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Józefów nad Wisłą. ...

Obrazy z tych zawodów znajdziesz klikając na link obok - "więcej obrazów"

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Mazanów

W dniu 24 lutego 2013 w OSP Mazanów odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, w którym uczestniczyło 26 druhów oraz 5 zaproszonych gości - wójt gminy Józefów nad Wisłą Grzegorz Kapica, sekretarz ZGOSP Kamil Furtak, radny gminy Józefów nad Wisłą Stanisław Kojtych, sołtys Mazanowa Józef Świątkowski, naczelnik OSP Mazanów II Zbigniew Saja.

Na zebraniu podjęto uchwałę o przyjęciu 5 nowych druhów: Joanne Rybe, Robert Rybe, Marcina Dacka, Piotra Wiatrowskiego, Zbigniewa Dziekanowskiego.

Jednogłośnie podjęliśmy decyzję o połączeniu się dwóch jednostek OSP Mazanów oraz OSP Mazanów II.

Po zakończeniu obrad zaprezentowaliśmy wszystkim obecnym sprzęt pozyskany z MON m.in. kuchnię polową, przyczepę pożarniczą, pompę PO5 oraz odnowiony samochód pożarniczy.

Nowa, aktualna lista naszych członków dostępna jest po otwarciu zakładki - CZŁONKOWIE.

Święto Plonów - 2012

Tegoroczne święto plonów w gminie Józefów nad Wisłą (9 września 2012, odbyło się w Rybitwach. Uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem i mszą św. celebrowaną przez ks. kanonika Stanisława Stępnia - Proboszcza miejscowej parafii. Złożono dary z tegorocznych plonów oraz wręczono bochny chleba gospodarzom dożynek.
Następnie uczestnicy w uroczystym korowodzie ruszyli na plac przy świetlicy wiejskiej. W korowodzie przy akompaniamencie orkiestry dętej szli przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami dożynkowymi oraz licznie zgromadzona społeczność gminna.
Naszą wieś reprezentowali przedstawiciele OSP oraz Koło Gospodyń Wiejskich

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

13 maja zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach uczestniczyło ogółem 41 drużyn.

Zawody oficjalnie otworzył wójt naszej gminy Grzegorz Kapica, jako gospodarz zawodów, witając zgromadzone jednostki, zaproszonych Gości oraz publiczność.

Druhowie OSP rywalizowali w następujących konkurencjach:
- sztafeta,
- ćwiczenia bojowe.

Klasyfikacja końcowa drużyn OSP:
I miejsce- OSP Kaliszany - 120 pkt.
II miejsce- OSP Kolonia Boiska - 125 pkt.
III miejsce- OSP Józefów nad Wisłą - 128 pkt.
IV miejsce- OSP Mazanów I - 128 pkt.
...

Obrazy z tych zawodów znajdziesz klikając na link obok - "więcej obrazów"

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka nasi członkowie i sympatycy spotkali się przy "grochówce z kuchni polowej".
Było miło i sympatycznie.

Wielkanoc 2012

Jak co roku nasi strażacy brali czynny udział w uroczystościach parafialnych, związanych ze świętem Wielkiejnocy.
Pełniliśmy wartę przy Grobie Pańskim

Wielkanoc 2012

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom wsi Mazanów-Michałów oraz Prawno,
za miłe przyjęcie naszych druchów w czasie tradycyjnych obrzędów związanych ze "śmingusem-dyngusem"Zebranie sprawozdawcze

      Dnia 17 stycznia odbyło się spotkanie Zarządu OSP Mazanów. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu - Piotr Rączka. Przedmiotem posiedzenia było podsumowanie działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011 - sprawozdanie zostało przyjęte.

Jednym z punktów posiedzenia było przyjęcie w skład nowych członków OSP Mazanów nowych członków.
Jako pierwszwa w historii naszej jednostki dołączyła do nas kobieta - Pani Sabina Jakóbowska - GRATULUJEMY !!!Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu Lubelskim

      Dnia 14 stycznia 2012 roku w Opolu Lubelskim odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu Lubelskim. W zjeździe uczestniczyli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Marian Starownik, Wiceprezes ZW ZOSP RP poseł na sejm RP Jan Łopata, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. mgr inż. Gustaw Włodarczyk, Komendant Powiatowy PSP Marek Gogół, Tadeusz Szyszko Dyrektor Biura ZW ZOSP RP w Lublinie, przedstawiciele oddziałów gminnych, delegaci i zaproszeni goście.
Podczas Zjazdu druhowie podsumowali dorobek i osiągnięcia swojej pracy oraz przedstawili sprawozdania z ubiegłej kadencji. Wszyscy zebrani druhowie stwierdzili, że był to okres, w którym wiele jednostek OSP wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz wiele drobnego sprzętu niezbędnego przy akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Wybór nowych władz, podsumowanie mijającej, pięcioletniej kadencji oraz wręczenie medali najbardziej zasłużonym członkom to główne punkty obrad Powiatowego Zjazdu Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie z powiatu opolskiego angażowali się w pomoc dla lokalnej społeczności. Brali udział w czasie akcji ratowniczej podczas powodzi w 2010 roku i przy usuwaniu jej skutków.

Po przeprowadzonych wyborach nowe władze ukształtowały się następująco:

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Prezes – Zenon Rodzik
Wiceprezesi - Dariusz Wróbel, Grzegorz Kapica, Marek Gogół
Skarbnik - Andrzej Balas
Sekretarz – Dariusz Łach
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Tadeusz Wójcik
Wiceprzewodniczący - Stanisław Madejek
Sekretarz - Seweryn Świątek

Źródło: Oficjalna strona Urzędu Gminy - Józefów nad WisłąSpotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP

      6 stycznia odbyło się spotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu - Grzegorz Kapica.
Przedmiotem posiedzenia było podsumowanie działalności statutowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011. Ustalono harmonogram spotkań sprawozdawczych w jednostkach oraz harmonogram kwartalnych posiedzeń Zarządu.
W dyskusji omówiono sprawność bojową jednostek OSP i ich wyposażenie oraz udział drużyn w zawodach pożarniczych.
Zarząd zajmuje jednoznaczne stanowisko, aby podjąć intensywne działania na rzecz wprowadzenia kolejnej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczego. Dotychczas działającą w zintegrowanym systemie jest jednostka ratownicza z Józefowa nad Wisłą.

Źródło: Oficjalna strona Urzędu Gminy - Józefów nad WisłąBoże Ciało 2011

Nie tylko gasimy, pomagamy i organizujemy, ale i "uczestniczymy w życiu" naszej lokalnej społeczności.
Tradycyjnie jak co roku nasi członkowie brali czynny udział w uroczystościach parafialnych, związanych ze świętem Bożego Ciała.

Obrazy z tych uroczystości znajdziesz klikając na link obok - "więcej obrazów"15 maja 2011

W dniu 15 maja 2011 roku nasza drużyna startowała w kolejnych zawodach OSP.
Tym razem gościliśmy w miejscowości Chodlik. Walka była "bardzo ciężka i wyczerpująca". Startowało ponad 40 drużyn – zajęliśmy 6 miejsce w gminie Józefów nad Wisłą.
Ogromną rolę w naszym „sukcesie” odegrały nasze wspaniałe „fanki”.

Obrazy z tych zawodów znajdziesz klikając na link obok - "więcej obrazów"W roku ubiegłym, po wielu staraniach, dzięki ofiarności lokalnej społeczności i pomocy władz gminy Józefów nad Wisłą udało nam się zakupić wspaniały „nowy wóz strażacki”.

3 maja 2011

W dnie 3 maja 2011 roku nasz nowy nabytek został poświęcony przez księdza proboszcza tutejszej parafii – Wiesława Podlodowskiego

Dokumentację fotograficzną tej szczególnej uroczystości znajdziesz klikając na link - "pozostałe obrazy"


Wielkanoc 2011

Pierwszy raz w historii OSP Mazanów w czasie świąt Wielkiej Nocy wartę przy grobie Pańskim pełnili nie tylko strażacy, ale i nasze „strażaczki” – Asia Ryba oraz Marlena Rączka
Powódź 2010

W roku ubiegłym braliśmy czynny udział w czasie akcji powodziowej. Zalanie groziło niektórym miejscowością naszej gminy, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Wilków.
Nasza pomoc znalazła uznanie w sztabie Wielkiej Orkiestry – STOP POWODZIJurka Owsiaka. Zostaliśmy wyróżnieni wspaniałą nagrodą – wysokowydajną pompą wodną.
W tym miejscu pragniemy gorąco za nią podziękować. Dziękujemy również za docenienie naszego wysiłku i zaangażowania.
Warto zwrócić uwagę, że już brała ona udział w naszych akcjach gaśniczych.


                                                                                               

Do góry

| do podrania - logo OSP Mazanów |